Kamané - Diamante Imperfeito (feat. Exodus) [Casa Da Musica]

Kamané - 
Diamante Imperfeito
 (feat. Exodus) 
#2017